اینجانب متعهد می گردم که تاکنون هیچگونه شماره عضویتی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی دریافت ننموده ام و قبول این درخواست به منزله دریافت شماره عضویت جدید از سازمان می باشد.
در غیر این صورت هرگونه مسئولیتی بر عهده اینجانب می باشد.

تعهد می نمایم شماره عضویت ندارم
درخواست عضويت در سازمان

نام (فارسی): *
نام خانوادگی (فارسی): *
شماره ملی : *
شماره شناسنامه : *
نام کاربری : *
کلمه عبور : *
تکرار کلمه عبور : *
ایمیل : *
شماره همراه : *
نام شهر : *
نوع درخواست : *
به حروف کوچک و بزرگ حساس است
    
شماره امنیتی : *
اینجانب صحت اطلاعات تکمیل گردیده را تضمین نموده و هر گونه اشتباه در ورود اطلاعات بر عهده اینجانب می باشد.
ورود به سامانه
توجه

ثبت نام در این سامانه صرفا برای عضویت جدید در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می باشد و اعضای محترم که عضو سازمان بوده و شماره عضویت دارند نیازی به ثبت نام در این سامانه نمی باشد.

توجه

اعضایی که شماره عضویت دارند و تا کنون وارد این سامانه نشده اند حتما راهنمای ورود به سامانه را مطالعه نمائید.